Integrovaný záchranný systém

Hasiči města Lázně Bohdaneč jsou základní složkou Integrovaného záchranného systému.

Do základních složek IZS dále patří Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba.