Historie

Hasičský sbor města Lázně Bohdaneč byl založen starostou města Lázně Bohdaneč panem Františkem Peškou, v březnu roku 1877, jako jeden z prvních v Pardubickém okrese. Velitelem se stal Josef Pleskot a cvičitelem se stal pan Vilímek, který v té době cvičil 53 členů. Hasiči pomáhali hasit požáry nejen v Bohdanči, ale i v okolních vesnicích. V letních měsících drželi pravidelné hlídky a nezanedbávali ani osvětovou činnost. Pro ostatní obyvatele pořádali přednášky, divadelní představení, přispívali na národní účely, účastnili se všech slavností pořádaných ve městě, hasičských sjezdů, veřejných cvičení a vedli si bohatou sborovou knihovnu.  

V hodnocení z roku 1927 se dočteme, že sbor zasahoval při 212 požárech, knihovna měla 76 svazků odborné četby, především tu byly k dispozici dobové časopisy. Sbor čítal 1 čestného, 51 činných a 12 přispívajících členů a disponoval 3 stříkačkami. Mezi zakládající a stále činné členy patřili Václav Kratochvíl, Josef Zaifert, František Tomášek a Moric Brozan.

Hasičský sbor patřil mezi spolky, které mají své opodstatnění v každé době, a proto se také udržel až do dnešních dnů. Po Josefu Pleskotovi se ve funkci velitele v první polovině 20. století postupně vystřídali Václav Čech, Leopold Kafka a Jan Uhlíř, který byl roku 1905 zvolen starostou Pardubické župy. Členové se zúčastnili I. a II. sjezdu hasičstva v Praze, v roce 1898 nechyběli při pokládání základního kamene pomníku Františka Palackého v Praze. 
Roku 1902 bylo jako součást sboru založeno Jinošské sdružení hasičské. Jedním z důležitých mezníků historie bohdanečských hasičů je datum 5.6. 1911, kdy při hašení požáru prvně použili vodu z nového městského vodovodu. V roce 1931 byl zakoupen nový spolkový prapor a roku 1934 motorová stříkačka, která je ve službách hasičů více jak 80 let

Během obou světových válek byla činnost všech spolků výrazně omezena, ale ve čtyřiačtyřicátém roce pomáhal sbor u požáru Fantových závodů v Pardubicích poškozených bombardováním. Hned po osvobození, kdy se starostou stal Václav Beránek, se obnovila činnost spolku. Hasiči se v následujícím období účastnili různých soutěží, ze kterých si nejednou odnášeli ocenění. Upozornili na sebe především vynikajícím cvičením se žebříky. 
V čele sboru se od roku 1970 postupně vystřídali Josef Chmel, Josef Kment, Jaroslav Kalhous, Slávek Bureš a současný starosta sboru Miroslav Kulhánek, který se doplňuje s velitelem Patrikem Trojanem.